sídlo AK Sídlo

Slezská 2033/11

120 00 - Praha 2 - Vinohrady

Mob.: +420 602 312 554

E-mail: info@deiure.cz

Insolencí se nazývá stav kdy není dlužní schopen plnit své závazky vůči svým věřitelům. V takovém případě insolvenční zákon stanoví pravidla za účelem uspokojení potřeb věřitelů a rychlého a efektivního průběhu insolvnčního řízení. V tomto stavu i zdánlivě malé pochybení kteréhokoli účastníka může vést k zásadním a nenapravitelným škodám.

 

 

PRO VĚŘITELE:

•    Příprava insolvenčního návrhu
•    Zpracování přihlášky pohledávek
•    Zastupování ve věřitelských orgánech
•    Zastupování v incidenčních a jiných sporech
•    Vymáhání náhrady škody

PRO DLUŽNÍKY:

•    Příprava insolvenčního návrhu
•    Příprava návrhu na povolení oddlužení
•    Šikanózní insolvenční návrhy
•    Zastupování v incidenčních a jiných sporech
•    Osobní bankrot
•    Úpadek

DALŠÍ SLUŽBY:

•    Likvidace
•    Neoprávněný soupis majetku do podstaty
•    Odpůrčí žaloby