sídlo AK Sídlo

Slezská 2033/11

120 00 - Praha 2 - Vinohrady

Mob.: +420 602 312 554

E-mail: info@deiure.cz

§ 258

1) Kdo se dopustí pletich při veřejné dražbě věci tím, že

 

a)      lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti na podávání návrhů při dražbě

b)      jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, nebo

c)      žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží podávání návrhů při dražbě, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

 

 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

 

a.      v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch, nebo

 

b.      jako úřední osoba.

 

 (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

 

a)      v úmyslu opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo

 

b)      jako úřední osoba v úmyslu opatřit sobě nebo jinému značný prospěch.