sídlo AK Sídlo

Slezská 2033/11

120 00 - Praha 2 - Vinohrady

Mob.: +420 602 312 554

E-mail: info@deiure.cz

§ 252

(1) Kdo neoprávněně provozuje, organizuje, propaguje nebo zprostředkovává loterii nebo podobnou sázkovou hru, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

 

 (2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

 

a.      spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

 

b.      získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

 

 (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.