sídlo AK Sídlo

Slezská 2033/11

120 00 - Praha 2 - Vinohrady

Mob.: +420 602 312 554

E-mail: info@deiure.cz

§ 251

(1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 

 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

 

1)      způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo

 

2)      získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

 

1)      způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

 

2)      získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.