sídlo AK Sídlo

Slezská 2033/11

120 00 - Praha 2 - Vinohrady

Mob.: +420 602 312 554

E-mail: info@deiure.cz

§ 226

 

(1) Kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

 

(2) Stejně bude potrestán, kdo věřiteli v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení poskytne, nabídne nebo slíbí v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch.

 

(3) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude potrestán, kdo jako insolvenční správce, člen věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit pro sebe nebo jiného ke škodě věřitelů majetkový nebo jiný prospěch, který mu nepřísluší.

 

(4) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 značnou škodu,

 

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

 

c) spáchá-li takový čin jako úřední osoba.

 

         1)  Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,

 

d) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1, 2 nebo 3 škodu velkého rozsahu, nebo

 

f) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku